Pazar, Nisan 14, 2024
Google search engine

Milyarder Kibri

Gıda, Çiftçilik ve Afrika: Bill Gates’e Açık Mektup
17 Kasım 2022

Gıda egemenliği aktivistleri, zengin beyaz adamın hatalı varsayımlarına, kibrine ve cehaletine meydan okuyor.
Dünya çapında gıda egemenliği ve adaletine odaklanan 50 kuruluş olarak, Afrikalı çiftçilerin ve kuruluşların pratik çözümleri ve yenilikleri konusunda hiçbir eksiklik olmadığını bilmenizi istiyoruz. Sizi geri adım atmaya ve sahadakilerden bir şeyler öğrenmeye davet ediyoruz.

Afrika’da Gıda Egemenliği için İttifak

Sayın Bill Gates:

Kısa bir süre önce New York Times’ta David Wallace-Wells tarafından kaleme alınan bir köşe yazısında ve Associated Press’te yayınlanan bir makalede tarımın küresel durumu ve gıda güvensizliği hakkında yorumlarda bulundunuz.

Her iki makalede de doğru olmayan ve sorgulanması gereken bir dizi iddiada bulunuyorsunuz. Her iki yazıda da dünyanın şu anda tüm dünya sakinlerini doyurmaya yetecek kadar gıda ürettiğini kabul ediyorsunuz, ancak sorunu temelde düşük verimlilikle ilgili olarak yanlış teşhis etmeye devam ediyorsunuz; gıdaya daha adil erişim sağlamak için üretimi artırmamız gerekmiyor. Buna ek olarak, bu yazılarda ele alınması gereken dört spesifik çarpıtma var: 1) tarımsal verimliliği sağlamak için sözde “gübre için kredi, ucuz gübre” ihtiyacı, 2) 20. yüzyılın ortalarındaki Yeşil Devrim’in açlığı gidermek için şimdi tekrarlanması gerektiği fikri, 3) iklim değişikliği ile başa çıkmak için genellikle büyük şirketler tarafından üretilen “daha iyi” tohumların gerekli olduğu fikri ve 4) insanların “Kumbaya’yı söylemeyen” çözümleri varsa, arkalarına para koyacağınız öneriniz.

İlk olarak, sentetik gübreler toplam sera gazı emisyonlarının %2’sine katkıda bulunur ve azot oksit emisyonlarının birincil kaynağıdır. Azotlu gübre üretimi için dünyadaki fosil gazın %3-5’ine ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca çiftçileri ve ithalatçı ülkeleri uluslararası piyasalardaki değişken fiyatlara bağımlı hale getirir ve küresel olarak artan gıda fiyatlarının başlıca nedenidir. Yine de tarımsal verimliliği arttırmak ve açlığı gidermek için daha fazla gübreye ihtiyaç olduğunu iddia ediyorsunuz. Toksik ve zarar verici sentetik gübreler ileriye dönük uygulanabilir bir yol değildir. Halihazırda Afrika’da ve başka yerlerde şirketler, kuruluşlar ve çiftçiler kompost, gübre ve külden yapılan biyo-gübreler ve neem ağacı yağı veya sarımsak gibi botanik bileşiklerden yapılan biyopestisitler geliştirmektedir. Bu ürünler yerel olarak üretilebilir (böylece bağımlılık ve fiyat dalgalanmalarından kaçınılabilir) ve giderek daha fazla ölçeklendirilebilir ve ticarileştirilebilir.

İkinci olarak, Yeşil Devrim büyük bir başarı elde etmekten uzaktı. Her ne kadar 1940’lardan 1960’lara kadar Meksika, Hindistan ve başka yerlerde tahıl ürünlerinin verimini artırmada bir rol oynamış olsa da, dünyadaki aç insan sayısını azaltmak ya da gıdaya adil ve yeterli erişimi sağlamak için çok az şey yaptı. Ayrıca, uzun vadeli toprak bozulması gibi ekolojik sorunlardan artan eşitsizlik ve borçluluk gibi sosyo-ekonomik sorunlara (Hindistan’daki çiftçi intiharları salgınına önemli bir katkıda bulunmuştur) kadar bir dizi başka sorunu da beraberinde getirmiştir. “Yeni” bir Yeşil Devrim’e verdiğiniz sorgusuz sualsiz destek, tarih ve açlığın temel nedenleri (ki bunlar büyük ölçüde siyasi ve ekonomik düzenlemelerle ve ekonomist Amartya Sen’in meşhur deyimiyle haklarla ilgilidir, küresel gıda eksikliğiyle değil) hakkında kasıtlı bir cehaletin göstergesidir.

Üçüncüsü, iklime dayanıklı tohumlar halihazırda mevcuttur ve çiftçiler tarafından geliştirilmekte ve gayri resmi tohum pazarları aracılığıyla ticareti yapılmaktadır. Röportajınızda “yetim mahsul” olarak tanıttığınız sorgum, halihazırda iklime adapte olmuş bu mahsuller arasında yer almaktadır. Yatırımların çoğunun sorgum gibi yerel olarak adapte edilmiş ve besleyici tahıllardan ziyade mısır ve pirince yapıldığını belirtiyorsunuz. Yine de vakfınızın (Bill ve Melinda Gates Vakfı) kurduğu ve finanse ettiği AGRA (Afrika’da Yeşil Devrim için İttifak), orantısız bir şekilde mısır ve pirince odaklanan kurumlar arasında yer aldı. Başka bir deyişle, tam da adını koyduğunuz sorunun yaratılmasının bir parçasısınız. Vakfınızın finanse etmeye devam ettiği AGRA girişimi de, mahsul inovasyonunu iyi kaynaklara sahip laboratuvarlar ve şirketlerle sınırlayan ve kısıtlayan kısıtlayıcı tohum mevzuatını zorladı. Bu girişimler yaygın inovasyonu arttırmaktan ziyade, tohum geliştirme ve tohum pazarları üzerindeki şirket tekellerinin özelleştirilmesine ve konsolidasyonuna katkıda bulunmaktadır.

Son olarak, yaklaşımınızı eleştirenlerin anlamlı (ve finanse edilebilir) çözümler geliştirmek yerine sadece “Kumbaya şarkısı” söylediklerini iddia etmeniz son derece saygısızca ve küçümseyici. Biyogübre ve biyopestisit üretim tesislerinden agroekolojik çiftçi eğitim programlarına, yeni su ve toprak yönetimi tekniklerinin denenmesine, düşük girdili tarım sistemlerine ve haşere önleyici bitkilere kadar verimliliği ve gıda güvenliğini artırmaya yönelik pek çok somut, devam eden teklif ve proje halihazırda mevcuttur. Burada yaptığınız şey, kendi tercih ettiğiniz yaklaşımları pragmatik olarak sunarken, pratik, devam eden, çiftçi liderliğindeki çözümleri bir şekilde hayali veya saçma olarak sunmaktır. Oysa genetik mühendisliği, yeni ıslah teknolojileri ve şimdi de dijital tarım dahil olmak üzere tercih ettiğiniz yüksek teknoloji çözümleri, aslında söz verildiği gibi açlığı azaltmada veya gıdaya erişimi artırmada sürekli olarak başarısız olmuştur. Ve bazı durumlarda, iklim değişikliğine çare olarak açıkladığınız “çözümler” aslında soruna yol açan biyofiziksel süreçlere katkıda bulunuyor (örneğin daha fazla fosil yakıt bazlı gübre ve bunları taşımak için daha fazla fosil yakıta bağımlı altyapı) veya gıdaya erişimde eşitsizliğe yol açan siyasi koşulları daha da kötüleştiriyor (örneğin çiftçilerden ziyade büyük şirketlere ve laboratuvarlara fayda sağlayan politikalar ve tohum ıslahı girişimleri).

Her iki makalede de karmaşık meseleleri kendi yaklaşımınızı ve müdahalelerinizi haklı çıkaracak şekilde radikal bir biçimde basitleştiriyorsunuz. New York Times’daki yazınızda, en düşük işgücü ve arazi maliyetlerine sahip olan Afrika’nın net tarım ürünleri ihracatçısı olması gerektiğini belirtiyorsunuz. Bunun nedenini ise “üretkenliklerinin zengin ülkelere kıyasla çok daha düşük olması ve altyapınızın olmaması” olarak açıklıyorsunuz. Ancak toprak ve işgücü maliyetlerinin yanı sıra altyapılar da sosyal ve siyasi olarak üretilir. Afrika aslında son derece üretken bir ülke; sadece kârlar başka yerlerde elde ediliyor. Sömürgeleştirme, neoliberalizm, borç tuzakları ve diğer yasallaştırılmış yağma biçimleri yoluyla Afrikalıların yaşamları, çevreleri ve bedenleri değersizleştirildi ve başkalarının yararı ve kârı için meta haline getirildi. Altyapılar bu metaları kıtanın dışına yönlendirmek üzere tasarlanmıştır. Afrika tahıl konusunda kendi kendine yeterli değil çünkü tarım, madencilik ve diğer kaynak yoğun sektörler Afrikalı halklardan ziyade sömürgeci ve daha sonra uluslararası pazarlara hizmet edecek şekilde yapılandırıldı. Tüm bunlardan kesinlikle siz sorumlu olmasanız da, siz ve vakfınız tarıma son derece özelleştirilmiş, kar temelli ve kurumsal bir yaklaşım getirerek bu sorunların bazılarını daha da kötüleştiriyorsunuz.

Afrikalı çiftçiler ve kuruluşlar tarafından geliştirilen pratik çözümler ve yenilikler konusunda hiçbir sıkıntı yok. Sizi geri adım atmaya ve sahadakilerden bir şeyler öğrenmeye davet ediyoruz. Aynı zamanda, yüksek profilli haber kuruluşlarını, biz konuşurken bu gerçekleri yaşayan ve bunlara uyum sağlayan insanlar ve topluluklar pahasına, zengin bir beyaz adamın hatalı varsayımlarına, kibrine ve cehaletine güvenilirlik kazandırma konusunda daha dikkatli olmaya davet ediyoruz.

İmza:

Küresel Adalet için Topluluk İttifakı/AGRA Watch
Afrika’da Gıda Egemenliği için İttifak (AFSA)
Güney Afrika İnanç Toplulukları Çevre Enstitüsü (SAFCEI)
TAHIL
Afrika Biyoçeşitlilik Merkezi
Kenya Gıda Hakları Birliği
Büyüme Ortakları
Grassroots Uluslararası
Agroekoloji Fonu
ABD Gıda Egemenliği İttifakı
Ulusal Aile Çiftliği Koalisyonu
Aile Çiftliği Savunucuları
Oakland Enstitüsü
Büyüyen Bir Kültür
ETC Grup
Mahallelerde Gıda Topluluk Koalisyonu
Detroit Siyah Topluluğu Gıda Güvenliği Ağı
Louisville’de Sürdürülebilir Tarım
Haki Nawiri Afrika
Gerçek Gıda Medyası
Agroekoloji Araştırma-Eylem Kolektifi
Environmental Rights Action/ Friends of the Earth Nigeria (ERA/FoEN)
Les Amis de la Terre Togo / Friends of the Earth Togo
Justiça Ambiental/ JA FoE Mozambik
Friends of the Earth Afrika
Toprak Ana’nın Sağlığı Vakfı (HOMEF)
Hayati Çevre Kaynakları Komitesi (COVER)
Genç Çevre Ağı (TYEN)
GDO’suz Nijerya
Toplumsal Kalkınma Savunuculuk Vakfı
Afrika Kırsal ve Çevresel Kalkınma Merkezi
Bağlantılı Savunuculuk
Politika Uyarısı
Sıfır Atık Elçileri
Nijerya Öğrenci Çevre Meclisi (SEAN)
Ev Sahibi Topluluk Ağı, Nijerya (HoCON)
Yeşil İttifak Nijerya (GAN)
Yarın için Umut Girişimi (HfTI)
Medya Farkındalığı ve Adalet Girişimi (MAJI)
Biz İnsanlar
Gökkuşağı İzleme ve Geliştirme Merkezi
BFA Gıda ve Sağlık Vakfı
Kurumsal Hesap Verebilirlik ve Kamu Katılımı Afrika (CAPPA)
Kadın ve Çocukların Yaşamını İlerletme Girişimi
Nijerya Tarımda Kadın Ağı (NWIN)
Toplumsal Cinsiyet ve Çevresel Risklerin Azaltılması Girişimi (GERI)
Toplumsal Cinsiyet ve Toplumun Güçlendirilmesi Girişimi
Eko Savunucular Ağı
Kentsel Kırsal Çevre Savunucuları (URED)
Barış Noktası Kalkınma Vakfı (PPDF)
Toplum Destek Merkezi, Nijerya

Related Articles

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Son Eklenenler